Николай Николов Николай Николов Потребител

Деклариране на доходи от наемАз съм физическо лице с трудови взаимоотношения. Отдавам апатрамент под наем на друго физическо лице. Подавам Годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за дохода си от наем + дохода си от трудови взаимоотношения до 30.4.2013 и плащам дължимият данък за 2012г.

Трябва ли да подам и декларация по чл.55, ал.1 и чл.201, ал.1 пак до 30.04.2013 и да заплатя (каква част?) данъка, за полученият доход от наем за първо тримесечие на 2013г.?Отговори

  • 23 Apr 2013 10:42
  • (Потребител)
  • 0
  Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава за дължимия авансово данък за доходи от наем , придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април 2013 г.;
  • за дължимия авансово данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли 2013 г.; и
  • за дължимия авансово данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври 2013 г.
  Във същия срок се плаща и дължимия данък.
 • Здравейте,


  От така зададен въпроса предполагам, че Вие подавате декларация по чл.55 ал.1, защото платеца на дохода не е длъжен да удържа и внася данъка.В случая съм съгласен с колежката за сроковете за внасяне и подаване на декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.67 ал.2 от ЗДДФЛ за последното тримесечие на годината не се внася авансов данък.

  Относно втория въпрос определянето на данъка става по следния начин: Придобитият доход се намалява с 10% нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10% данък.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->