РОНИ ГЕОРГИЕВА РОНИ ГЕОРГИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Авансов данък при пенсионер, работещ без трудово правоотношение с намалена трудоспособностЗдравейте,

При нас работи лице-пенсионер без трудово правоотношение. Тази година представи решение от ТЕЛК за намалена трудостопособност пожизнено, над 51 %. До сега сме удържали винаги авансово данък по ЗДДФЛ.

Сега следва ли да заложим данъчно облекчение и в какъв размер?Отговори

  • Здравейте,

    Да, следва да се съобразите с телковото решение и при изготвяне на сметка за изплатени суми да имате предвид:
    За лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Лицето ще дължи авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->