анета петрова анета петрова Китов Център счетоводител

Ползване на отпуска за отглеждане на дете от бащаМайката и бащата на детето нямат брак, но бащата ще припознае детето. Може ли майката на бащата да ползва майчинство?Отговори

 • Здравейте,

  Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни като за придобиване правото на парично обезщетение от бащите е необходимо те да са изпълнени следните две условия:
  1. Към началото на отпуска при раждане на дете бащитеЮ да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  2. Да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.

  Размерът на дневното парично обезщетение е 90 на сто от среднодневния осигурителен доход на бащата за предходните 24 календарни месеца, считано от която е разрешен отпускът. Но и това парично обезщетение се ограничава до среднодневното нетно възнаграждение за същия период.

  Предполагам, че Вашето безпокойство идва от фактът, че няма сключен брак между майката и бащата, но това условие не е необходимо. Важно е бащата да не е лишен от родителски права или родителските му права да не са ограничени.

  Използвана нормативна уредба за отговор на този въпрос - чл. 41, чл. 48а, чл. 49, чл. 50, ал. 4 и ал. 7 от КСО; чл. 16-20 от НИИПОПДОО и чл. 45б, ал. 5 от НРВПО.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->