Владислава Драгиева Владислава Драгиева Потребител

Въстановяване на данъчен кредит за закупени ДМАЩе бъде ли възстановен ползваният данъчен кредит (8 000 лв, фактура от 01.02.2013 г) на дружество с ограничена отговорност за закупени ДМА - компютри, при условие, че фирмата все още не е извършила никакви доставки? Ще бъде ли достатъчно доказателство, че дружеството ще използва ДМА за облагаеми доставки, ако има издадена фактура за услуга, за малка стойност, например 100 лв?

Може ли да се счита за доказателство, че ще бъдат извършвани облагаеми доставки, договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", с предмет "Разработване на иновативен софтуер"?

При условие, че НАП не възстанови полвзваният данъчен кредит за закупените компютри на този етап, какъв е редът и сроковете за корекция на не ползвания данъчен кредит след година, през м.05/2014г., когато вече фирмата ще има реализирани облагаеми доставки?Отговори

  • Здравейте,


    Не виждам причина НАП да Ви откаже да възстановите начисленото ДДС за покупките на компютрите, стига висчко с получената от Вас фактура за покупка да е наред, да са спазени всички реквизити за издаване на фактура.    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->