Елена Иванова Елена Иванова Потребител

Дефиниця за работодателЗам. директорът на даден институт може ли да бъде третиран като работодател на дадено учреждение? Може ли да членува в профсъюз?Отговори

  • Здравейте,

    "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.

    "Ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->