Mariana Georgieva Mariana Georgieva komputaren operator

Изплащане на неизползван годишен отпуск при напусканеУважаеми господа,

От 01.06.2010 година работих в една фирма. Напуснах през април 2013 година. Не съм ползвала никакъв отпуск през целия период.

Имам ли право да получа заплащане на неизползван годишен отпуск и ако да за кое време?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  всеки служител има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение.

  Платеният годишен отпуск има погасителна давност, както следва:
  1. отпуските заработени през 2009г. и преди това нямат погасителна давност;
  2. неизползвания отпуск от 2010г., в т.ч. и отложения за ползване отпуск от 2010г., можеше да се ползва до 31.12.2012г.
  3. неизползвания отпуск от 2011г.Вие или Вашият работодател можете да отлагате за следващата година, но не може да е повече от десет дни.
  4. неизползвания отпуск от 2012г.Вие или Вашият работодател можете да отлагате за следващата година, но не може да е повече от десет дни.

  Ако сборуваме целия размер на отпуска, то следва да е 20 дни плюс заработения през 2013г., който е в размер:

  20/3 = 7 дни (това е в случай, че ще изработите първите четири месеца от 2013г.)

  Важното тук е да запомните, че погасителната давност на неизползваните отпуски е две годишна и тече от началото на годината следваща годината за която се отнасят, а при отложените отпуски поради болнични или майчинство, начална е годината, в която е отпаднала причината за неползването им – връщането на работа.

  Нормативната уредба, в която можете да проверите е чл.176, чл.176а, чл.177, чл.224 от КТ.,

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->