Елена Рачева Елена Рачева Потребител

Земеделски производител регистриран във фонд Земеделие без дейностЗдравейте,

Земеделски производител регистриран като такъв във Фонд Земеделие, има заверено картонче за 2012 година и получава субсидии по програма за Развитие на селските райони за площ. Не е декларирал дейност в НАП не е внасял осигуровки като самоосигуряващо се лице през 2012 година. По какъв ред следва да бъдат обложени тези субсидии при положение, че той е регистриран земеделски производител? Може ли да полза нормативно признати разходи?


Отговори

 • Здравейте,

  Земеделски производители определят годишната си данъчната си основа по реда на чл. 29, т. 1 или т. 2, буква а/ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

  В ЗДДФЛ няма регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии. Те не са посочени сред необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ, следователно същите би трябвало да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени. (РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 20-25-208 ОТ 06.01.2012 Г. НА НАП).

  Относно нормативно признатите разходи : Според чл. 29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

  • т. 1- 60 % - за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изкл. на доходите от декоративна растителност;

  • т. 2, буква а/ - 40% - за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени продукти от селското стопанство /вкл. от продажба на произведена декоративна растителност/

  Доходите, реализирани от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ подлежат на авансово облагане по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ.

  Във вашия случай, ако реално извършвахте дейност щяхте да ползвате 60% нормативно признати разходи. Номиналният процент на данък общ доход е 10%.

  Ако получавете субсидията, без реално да извършвате производство от тези площи, то нямате нормативно признати разходи. Номиналният и реалният процент на данък общ доход е 10%.
  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->