Таня Динкова Таня Динкова Потребител

Законосъобразно освобождаване на работникРаботодателя иска да освободи работничка - продавач консултант и в същото време да назначи друг работник. Моля ви, кажете ми по кой член? Ако е по 328, коя алинея, за да няма после последици за него?Отговори

 • Здравейте,

  Кодекса на труда дава възможност един трудов договор да бъде прекратен по взаймно съгласие на двете страни. За правилното документално отчитане на прекратяването по взаимно съгласие е добре двете страни да подпишат споразумение за прекратяване на ТД съгласно чл. 325 т1 от КТ.

  Във Вашия въпрос споменавате чл. 328 от КТ. Това основание е възможност за работодателя да прекрати трудов договор, с предизвестие до служителя, но само в определени случаи, които са като следва:
  1. При закриване на предприятието (чл.328 ал.1 т.1 от КТ);
  2. При закриване на част от предприятието или на щата (чл.328 ал.1 т.2 от КТ);
  3. При намаляване обема на работа (чл.328 ал.1 т.3 от КТ);
  4. При спиране на работа за повече от 15 дни (чл.328 ал.1 т.4 от КТ);
  5. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (чл.328 ал.1 т.5 от КТ);
  6. При липса на необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа (чл.328 ал.1 т.6 от КТ);
  7. При отказ на работника / служителя да последва предприятието или неговото поделение при преместване (чл.328 ал.1 т.7 от КТ);
  8. При възстановяване на незаконно уволнен работник/ служител (чл.328 ал.1 т.8 от КТ);
  9. При придобиване право на пенсия (чл.328 ал.1 т.10 от КТ);
  10. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността (чл.328 ал.1 т.11 от КТ);
  11. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор (чл.328 ал.1 т.12 от КТ);
  12. При сключване на договор за управление (чл.328 ал.1 т.10 от КТ).

  Ако Вашият случай попада в някои от описаните по - горе, то можете да използвате основанието написано след него в сгоби.
  При така зададен въпрос, съм склонна да преценя, че основанието, което е приложимо за вас е чл.328 ал.1 т.5 от КТ. Ако използвате това основание, в качеството си на работодател Вие сте длъжна да проверите дали служителя не попада под закрилата на чл. 333 от КТ.


  Използвана нормативна база - чл. 325, чл. 328 и чл. 333 от КТ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Много благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->