Детелина Спасова Детелина Спасова счетоводител

Данък при източника и декл.55Здравейте,

Във връзка с декл.55 за първо тримесечие на 2013 година и към 31.07.2013 година моля да ми отговорите:

Местно юридическо лице е получило заем от чуждестранно юридическо лице от ЕС. До 2012 година лихвата, която дължахме по този заем ни се изпращаше и начисляваше веднъж годишно - към 31.12. Лихвата не е изплатена към момента. Не е деклариран данък при източника.

Как да постъпим с дължимия данък при източника до края на 2012 година?

Длъжни ли сме да изчислим лихвата за периода 01.01-31.03.2013 година и да начислим данък при източника в декларация 55 за първо тримесечие ?

Отговори

 • Здаравейте,

  На базата на Вашите обяснения правя заключението, че дължимия данък при източника е бил начислен в четвърто тримесечие на 2012. Според разяснение от НАП от 09.01.2013 (приложен линк към разяснението) данъкът е трябвало да бъде деклариран в срок до 31.01.2013 и да бъде внесен в срок до 31.03.2013. За това, че данъкът не е деклариран в срок подлежите на административна санкция. За това, че не е внесен в срок дължите съответните законови лихви.

  Що се отнася до втория Ви въпрос, не сте длъжни. Ако задължението Ви за начилсяване на лихва по съответния договор е да го правите веднъж годишно, то тогава и данък при източника ще бъде начислен веднъж годишно към датата на начисление на лихвата. Единствената рестрикция е, че сте длъжни да начислявате лихва по заема поне веднъж годишно (което Вие правите към момента).
  http://www.nap.bg/news?id=1664

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->