Славина Гугулянова Славина Гугулянова Потребител

Принудително ползване на годишен отпускФирмата в която работя обявява за неработни дните м/у Коледа и Нова година и слива всички празници, като за работните междинни ме задължа да си пусна платен годишен отпуск.

Това правилно ли е?Отговори

 • Здравейте,

  Всеки работодател е длъжен да утвърди график, който да дава възможност на всички работници и служители във фирмата да използват своя платен годишен отпуск. Ангажимент на работодателя е да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години. (чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските)

  Платеният годишен отпуск може да бъде предоставен от работодателя на работника и без неговото писмено искане при следните три случая:
  1. По време на престой повече от 5 работни дни,
  2. При ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред,
  3. В случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му. (чл. 173, ал. 7 от КТ)

  От тук следва, че ако вие попадате в някоя от горепосочените 3 хипотези, то работодателят Ви има право да ви предостави платения годишен отпуск без вашето изрично писмено искане
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->