КОНСУЛТ ООД КОНСУЛТ ООД

Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружникОтносно плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник,който е самоосигуряващо се лице в същото дружество.

Дружеството не подава справка по чл.73 от ЗДДФЛ за исплатените суми на положилите личен труд съдружници.Въпроса е:Самоосигуряващото лице подава ли годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и ако да кое приложение попълва за да декларира тези доходи освен справката за определяне на окончателния доход от приложенията към данъчната декларация.


Отговори

  • Здравейте,

    Самоосигуряващото се лице подава деклрация по чл.50 от ЗДДФЛ за полученото възнаграждение, като се попълва приложението за доходи от трудови правоотношения.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->