Tsenka Filizova Tsenka Filizova шивачка

Продължителност на работно времеКакви са задължителните почивки на шивачките?Отговори

 • Здравейте,
  Според чл. 151 от Кодекса на труда имате право на почивка за хранене
  ( обедна почивка ) , която не може да бъде по малко от 30 минути.

  В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.В договора, който се подписали при постъпване на работа също трябва да е написано продължителността на работния ден и полагащите се почивки.

  От така зададения въпрос няма как да Ви дадем по конкретен отговор.

  Повече информация можете да намерите в Глава 7 Работно време и почивки от КТ, както и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.


  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->