Екатерина Георгиева Екатерина Георгиева счетоводител

Дивидент на сабственикЗдравейте.

След всичките изменения, които настъпиха от 01.01.2013г. не разбрах има ли промяна при разпределение на дивидентите на собственици на юридически лица. След като юридическото лице е начислило и внесло данъка следва ли получателите / собсвениците / да подавът декларации ? Какви и в какъв срок ако данъка е начислен на 31.03.2013г и внесен на 02.04.2013г.Отговори

  • Няма промяна при начина, по който се разпределят дивидентите на собствениците на юридически лица. Остава същата ставка и на данъка върху дивидевните - 5% Единствената промяна е в сроковете за удържане и плащане на данъка върху дивидентите и за тяхното деклариране. Данъка върху дивидента вече ще се удържа и внася от предприятието - платец на дохода на тримесечие, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
    В същия срок се подава и новата декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->