Bonka Karamitova Bonka Karamitova Потребител

Как се третират получените субсидии според ЗДДСРегистрирано физическо лице като земеделски производител получава субсидии за единица площ и за животни.

Получената субсидия третира ли се като облагаема доставка? При получаване на 50 хиляди и повече трябва ли лицето да се регистрира по ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Облагаемите доставки за Вас са само доставките, които Вие извършвате. В този смисъл фактът, че сте получили 50+ хиляди лева субсидия от държавата не води до задължение да се регистрирате по ЗДДС. Това, което ще Ви посъветвам да направите, е да проверите дали продукцията, която произвеждате (респективно продавате), не попада под обхвата на чл. 26, ал. 3, т.2 от ЗДДС. Този член гласи, че данъчната основа на доставките трябва да бъде увеличена с всички субсидии (дефакто да начислите ДДС върху самата субсидия). Има обаче разяснение от НАП, в което се казва, че директните субсидии за единица площ не попадат под обхвата на този член. Най-добре е да пуснете запитване към НАП или към ДФЗ относно това дали вашите конкретни продукти попадат под този обхват.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->