Diana Ivanova Diana Ivanova счетоводител

Прекратяване на трудов договор след връщане от майчинствоНа 09.04.2013г. детето ми навъшва 2 години и следва да се върна на работа. Длъжността ми е съкратена и както се казва съм "над щата". Преди да разбера, че съм бременна, работодателя ми ме уведоми за съкращението и ми предложи чл.333 и едновременно с това и преназначение на длъжност, която не отговаря на моя ценз - от счетоводител на невъоръжена охрана. Разбира се аз не приех нито едно от предложенията.

Сега следва да се върна на работа. Зная, че за съкращението се изисква разрешение от Инспекцията по труда. Имам и отпуск 13 дни за 2011г., 22 дни за 2012г., както и 22 за 2013г. Включена съм в графика за отпуските. От личен състав ми казват, че трябва да се върна 1 ден на работа и тогава да изляза в платен отпуск.

Трябва ли да се връщам за 1 ден на работа?
Ако има разрешение от ИТ за съкращение, трябва ли да ми го покажат?Отговори

 • Здравейте,

  В действащата в момента нормативна уредба не присъства изискване служителката да се връща на работа след ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за да може да ползва полагащия й се основен платен годишен отпуск. Кодексът на труда изрично предвижда, че времето, през което работникът или служителят ползва платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, се признава за трудов стаж, от което следва, че за периода на майчинството и отглеждането на детето имате право и на основен платен годишен отпуск пропорционално на зачетеното за трудов стаж време.

  Важно е да се отбележи, че ако ползвате платен годишен отпуск веднага след изтичане на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за база за изчисляване на възнаграждението за платения годишен отпуск ще бъде взето полученото от Вас среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, в който имате отработени най-малко 10 работни дни.
  Имайте предвид освен това, че Ви е необходимо писмено разрешение от работодателя за ползването на основния платен годишен отпуск, полагащ Ви се за текущата и за предходни години.

  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 173, ал. 6, чл. 176 и чл. 177 на Кодекса на труда, както и в Писмо на Министерството на труда и социалната политика с изх. № 94-ДД-20 от 30.01.2006 г. и Писмо на Министерството на труда и социалната политика с изх. № 70-65 от 29.12.2008 г.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  Благодаря за отговора Ви, господин Балабанов. И аз не разбрах смисъла от връщането ми за 1 ден на работа и след това ползване на платен годишен отпуск (разбира се след разрешение от страна на работодателя). Ходих в ИТ Варна и там също ми казаха, че трябва да се върна за 1 ден, т.е. на 10.04.2013г. в моя случай. Но защо и те не ми казаха, така трябвало!!!?

  А в случай, че работодателят ми получи от тях разрешение за съкращаването ми, няма задължение да ми го покаже или дори да ми каже, че има такова. Мога да разбера дали са получили разрешение само по съдебен ред, което за мен е абсурдно. Трябва ли да заведа дело? Не е ли по-лесно да ми покажат това разрешение и да не се стига до съдебни разходи от моя страна, но явно законодателството основно е в защита на работодателите!

  Поздрави,
  Диана Иванова
 • Здравейте,

  За жалост в този случай законодателството наистина не е на Ваша страна. Ако смятате, че правата Ви са нарушени, бих Ви посъветвал да се обърнете към експерт по трудово право, който да Ви даде насоки за това дали е разумно да търсите решение по съдебен ред. Имайте предвид, че според чл. 358 от Кодекса на труда срокът за предявяване на иск е 2 месеца от прекратяване на трудовото правоотношение.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->