Elena Yanakieva Elena Yanakieva Потребител

Данъчен кредит за лек автомобил 4+1 местаИмаме ли право на данъчен кредит за лек автомобил 4+1 места, които се използва в основната дейност?

Разходите за гориво, резервни части нормативно признати ли са?Отговори

 • Здравейте,

  за да бъде отговорът ми максимално точен ще започна с пояснението какво е лек автомобил за целите на ЗДДС и ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит:
  "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари. В обхвата на ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит не влиза лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

  И според промените в ЗДДС, влезли в сила от 01.01.2013 г., правото на приспадане на данъчен кредит не е налице в случаите когато е придобит или внесен лек автомобил. Ограничението за приспадане на данъчен кредит важи както за закупуването на лекия автомобил, така и за всички стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили като в това число се включват и тези за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали, какъвто е и Вашият случай.

  От гледна точка на ЗКПО е достатъчно тези разходи да бъдат документално обосновани и свързани с основната дейност на фирмата и ще следва да бъдат и признат разход. В тази връзка моля да обърнете внимание на данък върху разходите по ЗКПО, който ще е дължим ако автомобилът се използва за управленска дейност.

  Нормативна обосновка на този отговор - чл. 70 от ЗДДС, Допълнителни разпоредби на ЗДДС, чл. 204 от ЗКПО.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска

 • Забравих да уточня че основната дейност е реклама. В този случай пак разхода остава данъчно признат?
 • Дали се отнася същото (за данъчния кредит) за използване на лекия автомобил за дистрибуция на стоки и ако той е под наем?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->