Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Активи/продажба, наем от ЕСЗдравейте,
Имам следните казуси и ще помоля ако е възможно да ми отговорите в най-скоро време тъй като това ми е небходимо за предстояща сделка.

Закупени ДМА - бюра, компютри и софтуери в България. За нуждите на дейността са заприходени като такива, начислявана е амортизация на тях. Ползван е и данъчния кредит. Тези активи ще се продават в Холандия, страна членка на ЕС. Ще има приемо-предавателен протокол за прехвърляне на собствеността. Активите няма да бъдат изнасяни.

Въпросът ми е начислявам ли ДДС? На какво основание?

След един месец същите тези активи ще бъдат отдадени под наем съгласно договор от въпросната фирма зануждите на дейността. От гледна точка на ДДС как се третира тази услуга като оперативен лизинг ли? Ще трябва ли да има ВОП за самоначисляване на ДДС на услугата?

От гледна точка на ЗКПО този разход признат ли е за данъчни цели за наем-всеки месец?

Благодаря Ви предварително!

Отговори

  • Здравейте,
    Ако правилно съм разбрала, вашата фирма продава на холандска фирма въпросните мебели, които после взема под наем от същата фирма, без мебелите да излизат от страната. Такава сделка в данъчно отношение не е изгодна за нито една от страните, ако Холандското дружество действа под холандския си ДДС номер. Първо, продажбата е облагаема сделка в страната, тъй като стоката не се транспортира от една страна в друга - не е ВОД. Втората част - отдаването под наем е сделка, извършвана от чуждестранното дружество в България и то трупа облагаем оборот за регистрация в нашата страна. За да може да се извършат тези две операции без данъчни утежнения, би трябвало холандското дружество да се регистрира по ЗДДС в България и да извърши и двете сделки под българския си ДДС номер.Тогава сделките ще бъдат вътрешен оборот и двете страни ще имат право на данъчен кредит за покупките си.
  • Част от активите са купувани от Швейцария Холандия. За тях е начислявано ВОП -тоест самоначислявано е ддс на този вид активи бюра и софтуери. Възможоно ли е тези ,които са купувани от чужбина ,да не продадад с ВОДѝ?Тоест да има приемопредавателен протокол,че стоката е получена? И Документално активите да са изнесени от България.Зе тези активи, които са купувани от България вече разбрах,че те не са ВОД и трябва да се издаде фактура с ддс, тъй като им е ползван данъчния кредит. По документи купувачи вси изнася стоката за негова сметка. Ние няма да имаме отношение по това. Единствено приемо предавателен протокол, че собствеността е прехврена. И за това цялата стока да бъде продадена като ВОД облагаема сделка с 0% ставака? От гледна точка за наема на тези активи? Има ли друго основание за фактурирано, като услуга ,за да може да мине нормална сделка за услуга с ВОП и да не се налага фирмата/чуждестранната да трупа оборот или пък да се регистрира в България? Тоест какво бихте предложили Вие като вид сделка услуга за раход от чужбина, в който да не се отразява,че става въпрос за наем на активи? Отоново Ви благодаря предварително. Наистина ще Ви помоля за бърз отговор, защото ситуацията е наистина доста сложна , трябва да се пускат фактури. Моля дайте предложение за основане на фактурите с цел да не се начислява ддс от българска страна продажба на стоки -ВОД?, услуга от чужбина с ВОП? Благодаря Ви предваително.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->