Задай въпрос тук
Ивелина Димитрова Ивелина Димитрова Потребител

Командировки в чужбинаНашата фирма изпраща експерти/специалисти свързани с дейността на фирмата в командировки в чужбина. Сключваме с тях граждански договор в който посочваме какви разходи поемаме. Разходите за пътни, хотел, такси участие плащаме директно на организациите или турист.агенции. На ръка даваме само дневните /но не повече от двукратен размер/. Всяка година декларираме в справката по чл.73 от ЗДДФЛ изплатените суми за командировки с код 25 /като необлагаеми по чл.13 от ЗДДФЛ/. И все пак от някои източници се твърди, че тези хора с които сме сключили гражд.договор трябва да си плащат 10% данък, т.е. да облагат този доход.

1, тези лица, които изпращаме в чужбина - имат ли задължение да декларират тези суми?

2, Декларирането от наша страна в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ на тези доходи - обременява ли там декларираните лица, въпреки посочването на код 25?Отговори

  • Здравейте,
    Безпокойството Ви е напразно - чл.13 ал.1 т.23 от ЗДДФЛ категорично изключва от обхвата на облагаемите доходи дневните пари, непревишаващи двукратния размер на нормативно определените, изплатени по извънтрудови правоотношения. Тъй като са необлагаеми, не се налага и декларирането на тези доходи от физическите лица - получатели на доходите.
  • Благодаря ви за отговора
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ