dora zlateva dora zlateva s4etovoditel

Пренасяне на загуби и приспадане от печалбатаПрез 2012 г. фирмата излиза на печалба 50000 лв. През 2011 г. е била на загуба 7600 лв., през 2010 - загуба 13000 лв., през 2009г.-загуба 146000 лв. Може ли тези загуби да се приспаднат от печалбата от 50000 лв. и да не се внесе данък печалба? В такъв случай загубата за пренасяне в следващите години ще остане 116600 лв.Отговори

 • Здравейте,

  Всяко данъчно задължените лице има право да пренася данъчната загуба. Данъчната загуба задължително се пренася последователно и до изчерпването й през следващите 5 години. Конкретно в този случай Вие имате право да приспаднете 50 000лв. от данъчната загуба, реализирана през 2009г.
  Моля да внимавате с попълването на ГДД за 2012г. - в нея трябва да отбележите каква част от натрупаната загуба сте приспаднала и каква част остава за следващи години.

  Данъчно задължените лица могат упражняват правото си на избор за приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.


  Норматиена уредба за справка - чл. 70 от ЗКПО

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • В ГДД записах в табличката като остатък от загубите за 2009 - 96000 лв., за 2010 г. - 13000 лв., за 2011 г.- 7600 лв. Мисля ,че правилно съм я попълнила !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->