Корнелия Дончева Корнелия Дончева Счетоводител

Данъчна декларация за земеделски производител и самоосигуряващо се лицеЗемеделски производител е собственик на магазин за плод и зеленчук. Същият е и самоосигуряващо се лице и внася внаски както за ДОО така и за ЗО.

Трябва ли да подава Данъчна декларация като физическо лице - земеделски производител по ЗДДФЛ и трябва ли да попълва таблица за определяне на окончателния размер на осиг. вноски, след като същевременно е и самоосигуряващо се лице?Отговори

 • Здравейте,

  така наречената таблица за определяне на окончателния размер на осигурителни вноски се попълва от самоосигуряващи се лица. От което автоматично следва, че Вие имате задължение да попълните тази справка.

  За попълването на справката за определяне на окончателния размер на осигурителните вноски в случаите на земеделски производители, моля да обърнете внимание на това дали доходът е реализиран от търговската дейност или не и дали продукцията е преработена или не.

  И тъй като при съставяне на справката от земеделски производител почти винаги възниква въпроса за субсидии, бих искала да спомена, че при определяне на годишния осигурителен доход на земеделски производител не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейските фондве.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->