ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНКА ИВАНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Документиране на тристранни операции1.При тристранна операция когато стоката минава директно от Гърция за Германия, какви документи се изискват?

2.Каргото/транспортната услуга когато е за наша сметка какво се изисква?

3.Освен месечна декларация по ДДС и vies декларация, какво друго се представя в НАП?Отговори

 • Здравейте,

  За доказване и надлежно документиране на обстоятелствата свързани с тристранна операция в ролята Ви на посредник законът Ви задължава да набавите/издадете следните документи:

  1. Фактура за доставката, издадена от прехвърлителя, в която е посочен Вашият ДДС номер.

  2. Фактура, издадена от Вас, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция.

  3. VIES-декларация за месеца на извършване на доставката, в която е включена издадената от Вас фактура по предходната точка.

  4. Писмено потвърждение от придобиващия, удостоверяващо датата и мястото на получаване на стоките, тяхното количество и вид. Към него е необходимо да се приложат и всички транспортни документи (товарителници, фактури за транспортни услуги и др.) и/или данни за превозните средства и лицата, доставили стоките.

  В случай че не успеете да се снабдите с изброените документи до края на месеца, следващ месеца на извършване на доставката по тристранната операция, законът Ви задължава да си самоначислите ДДС с протокол по чл. 117.


  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 9 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->