Десислава Сапунджиева Десислава Сапунджиева Потребител

Трудови правоотношенияЗдравейте!

На 28.08.2012г сключих договор по чл 67 ,ал 1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда за срок на изпитване - 6 месеца в полза на работодателя. Срокът за предизвестието при прекратяване на ТД се определя съобразно чл. 326, ал. 1 и ал. 2 от КТ, в размер на 30 дни.

На 04.03.2013г. (след изтичане на срока за изпитване - 6 месеца ) ми бе предоставен анекс към договора на основание чл. 119, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за определен срок - до завръщане на титуляра. Срокът за предизвестието при прекратяване на ТД се определя съобразно чл. 326 от КТ в размер на 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Въпросът ми е, ако не подпиша анекса към договора, тъй като не ме устройва и ако откажат да ми изготвят нов, какви варианти имам?

Трябва да подам едномесечно предизвестие за прекратяване на ТД или мога да си тръгна веднага съгласно КТ?Отговори

  • Здравейте,

    Според текста на чл. 67, ал. 3 на Кодекса на труда трудов договор за неопределено време не може да се превръща в срочен без изричното писмено съгласие на служителя. Тоест, ако Вие не подпишете предложеното Ви допълнително споразумение, безсрочният договор остава в сила. Него можете да прекратите по общия ред, предвиден в закона – с предизвестие на основание чл. 326, по взаимно съгласие без предизвестие на основание чл. 325, ал. 1 или без предизвестие по реда на чл. 327, ако е налице някое от записаните в него основания.


    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->