Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.16. Справка за Дълготрайните Активи по НСС в хил. лева

Публикувано на: 21.11.2010

Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи

на БЕТА ЕООД

за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


Справка за Дълготрайните Активи по НСС в хил. леваКоментари

-->