Лора Петрова Лора Петрова Потребител

Придобиване на активи по стопански начинЗдравейте,

При придобиване на актив по стопански начин как е по-правилно да се отразят разходите в декларацията и ОПР-то:

1. направените разходи за придобиването на актива да се отразят в ОПР-то като разходи, съответно в прихода също и тези "приходи" и разходи да се посочат в годишната декларация?
2. да не се отразяват като разход нито в ОПР-то нито в данъчната декларация?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  При съставяне на ОПР, в което приходите и разходите се представят по икономическата им същност (каквато е формата на ОПР по Националните стандарти), разходите за придобиване на актив по стопански начин веднъж са отразени под формата на разходи за материали, труд и т. н. Поради факта че тези разходни сметки се приключват в сметка Разходи за придобиване на дълготрайни активи, чието крайно салдо намира отражение в баланса при незавършеност на придобиването, е необходимо да се направи корекция в ОПР, за да няма некоректно представяне на финансовия резултат. Това се постига като разходите по икономически елементи, които са приключени в сметката, отразяваща придобиването по стопански начин, се посочват в раздел Приходи на ред „Разходи за придобиване на активи по стопански начин”.

  Според разпоредбите на ЗКПО тези разходи, ако са направени за формирането на данъчен амортизируем актив, не са признати за данъчни цели и трябва да се посочат в увеличение на счетоводния финансов резултат.


  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 67 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->