didi ivanova didi ivanova Потребител

Авансова вноска 2013Здравейте,

Аз съм личен лекар, регистриран като ЕТ. До миналата година си определях авансовите вноски за данък по формулката от ЗКПО с корекция 1,1 и 15%. Тази година видях, че това е отпаднало. Печалбата за 2012 г. ми е 40 000 лв.

Трябва ли да внасям авансови вноски и да декларирам прогнозна печалба (в сила от 01,01,2013 г. по ЗКПО).

Предварително Ви благодаря за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  на първо място трябва да определите дали изобщо дължите авансови вноски -
  Според промените в ЗКПО за 2013 г. вече има следните категории данъкоплатци:
  1. с нетни приходи от продажби до 300 000 лв., които не дължат авансови вноски за корпоративен данък;
  2. с нетни приходи между 300 000 лв. и 3 млн. лв., които ще дължат тримесечни авансови вноски;
  3. последната категория са лицата с нетни приходи от продажби над 3 млн.лв., които ще имат задължение да внасят месечни авансови вноски за корпоративен данък.

  Ако вие имате нетни приходи от продажби над 300 000 лв., то ще дължите месечни или съответно тримесечни авансови вноски.

  От 01.01.2013 г. месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък ще се изчисляват на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година, която Вие трябва да декларирате.
  Коефициентът, който споменавате във въпроса(1.1%), вече е неприложим.

  За нормативна обосновка на този отговор - чл.83, 86, 87 от ЗКПО.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте,

  С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, влезли в сила от началото на 2013 г., се промениха и праговете, над които възниква задължение за внасяне на авансови вноски. Ако имате приходи от дейността си като едноличен търговец над 300 000 лв. за 2012 г., ще сте задължена да внасяте тримесечни авансови вноски. Ако приходите Ви като ЕТ надвишават 3 000 000 лв., имате задължение да внасяте месечни авансови вноски. Ако приходите Ви са под 300 000 лв. имате възможност да правите тримесечни вноски, ако посочите, че желаете това в годишната си данъчна декларация.

  Отново наблягам на факта, че за определяне на това дали имате задължение за внасяне на авансови вноски и дали те ще са месечни или тримесечни се взема предвид размерът на приходите, а не на реализираната печалба.

  Определянето на размера на авансовите вноски също е различно от това през предходната година, както сте отбелязали. Според новия ред Вие посочвате в Годишната декларация за 2012 г. печалбата, която смятате, че ще реализирате през 2013 г. и тя се използва за база за изчисление на дължимите авансови вноски. За тримесечни вноски прогнозната печалба се дели на 4, а при месечни – на 12. Полученият резултат се умножава по данъчната ставка – в случая 15% - и така се получава размерът на всяка вноска.

  В случай че нямате задължение да внасяте авансови вноски и не декларирате, че желаете да внасяте такива, няма да имате задължение да определяте прогнозен размер на печалбата си.


  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 83 – 87 от Закона за корпоративното подоходно облагане и в чл. 26 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви много за отговора
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->