DIANA KOLEVA DIANA KOLEVA учител

Висшето образование признава ли се за стажВисшето образование признава ли се за стаж?Отговори

 • Здравейте,

  Допускам, че въпросът ви се отнася до това дали за времето на висшето образование се генерира осигурителен стаж, признат за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? (чл. 68, ал. 1 от КСО)

  Законодателят не предвижда периодът на висшето образование да бъде зачетен за осигурителен стаж по директен път. В Кодекса за социолното осигуряване е дадена възможност на лицата да откупят осигурителен стаж за периода на тяхното висше или полувисше образование, но само за срока на обучение, предвиден в учебния план. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се правят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със (ЗБДОО) закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Признатият осигурителен стаж е от трета категория.
  (чл. 9а от КСО, чл. 45 и 45а от НПОС)

  В допълнение на темата ще отбележа, че студентите в редовна форма на обучение до 26г. възраст са здравно осигурени за смета на държавния бюджет. Изключение от това правило са посочените основания в чл.40, ал. 1 от ЗЗО.
  (чл. 40, ал.3, т.2 от ЗЗО)

  Всичко добро!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->