Анелия Димитрова Анелия Димитрова учител

Обещетение за бременност и майчинствоНа 10.09.2012г. съм назначена на длъжността начален учител,на основание член 68 ал.1 т.1, от кодекса на труда,за определен срок-31.08.2013г.На 04.10.2012г. към този трудов договор имам допълнително споразумение на основание член 119,чл.68 ал.1 т.1 и т.3,от кодекса на труда,наредба номер 1,от 04.01.2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета,член 21 ал.4 т.2;чл.32 ал.1 т.1 от ВПРЗ,от длъжността начален учител,на длъжност педагогически съветник-(нередовен)

На 19.08.2013г. трябва да изляза в обещетение за бременност и майчинство.Въпросът ми е-Как трябва да процедирам,за да мога да си ползвам това обещетение до навършване 2 години на детето.Трябва ли предварителнмо да прекъсна трудовия договор и да бъда назначена на работа при друг работодател?

Благодаря Ви предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  За имате право на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете - трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж, като осигурена за риска Общо заболяване и майчинство. Изплащането на обезщетенията е условно разделено на три етапа.
  1. Въз основа на издадени болнични листове - до 135 кал. дни, като 45 от тях се ползват задължително преди раждането.
  2. Въз основа на заявление декларация от правоимащото лице - за разликата от 135 до 410 календарни дни.
  3. Въз основа на заявление декларация от правоимащото лице - за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст - след изтичане на 410 календарни дни
  В случай, че договора ви бъде прекратен, в зависимост от момента на прекратяването, може да се окаже, че сте загубила право на обезщетение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->