Корнелия Дончева Корнелия Дончева Счетоводител

Цена за изписване на продадена стока в магазин за плод и зеленчукПриходи от продажба на плодове и зеленчуци се отчитат само по касов апарат като обща стойност. Няма как да се определи средно-претеглена цена.

По каква стойност да изпиша продадените стоки - покупната и наличностите в магазина на каква стойност да бъдат?Отговори

 • Здравейте,

  Ако допуснем, че Вие закупувате, а не произвеждате плодовете и зеленчуците, тяхната себестойност представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.
  Гореизброените компоненти определят средно-претеглената цена за всяка доставка. След всеки ден /седмица / период определен във вашата счетоводна политика, Вие би трябвало да установявате количеството на продадените плодове/ зеленчуци и да ги изписвате по метода, възприет от вас (СПЦ, ФИФО, ЛИФО)

  Не виждам пречка за определянето на средно-претеглената цена ако количеството и покупната цена са ви известни.

  За повече информация: http://balans.bg/167-nss-2-otchitane-na-stokovo-materialnite-zapasi/
  http://balans.bg/205-mss-2-materialni-zapasi/
  Пример за изчисляване на СПЦ:

  Доставят Ви :
  Стока Х-15 бр. Покупна цена за бр. 1 лв.
  Стока Х-20 бр. Покупна цена за бр. 0.90 лв.
  Стока Х-30 бр. Покупна цена за бр. 0.80 лв.

  СПЦ след I-ва доставка= 1 лв.
  СПЦ след II-ра доставка=( 15*1+20*0.90)/35=0.94
  СПЦ след III-та доставка=(15*1+20*0.9+30*0.8)/65=0.87

  Поздрави,
  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->