Христо Христов Христо Христов Потребител

Възстановяване на надвнесен данък на починало лице на наследнициЗдравейте,

Лице с влязло в сила експертно решение на ТЕЛК на 30.12.2012г. и получило възнаграждения и обезщетения за 2012г. през февруари 2013г. при прекратяване на трудовото му правоотношение на 01.02.2013г. Лицето почива на 08.02.2013г.

Имат ли право наследниците на починалия да поискат възстановяване на данък общ доход за полученото от него възнаграждение при прекратяване на трудовия му договор? Ако да, всички наследници ли трябва да подадат искане по чл. 129 от ДОПК за възстановяване на данъка или може и само един от наследниците да подаде това искане?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл.30 от Закона за местни данъци и такси наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.Следователно, в случай, че наследниците са приели имуществото, те наследяват и правото да претендират възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното законодателство от Националната агенция за приходите. Такива са и сумите, произтичащи от надвнесен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, ако наследниците са приели наследството.
    От така зададен въпроса разбирам, че има повече от наследник следователн осумите подлежащи на възстановяване се определят в зависимост от наследствените им дялове.


    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->