Даниела Николова Даниела Николова Потребител

Подаване на декларация обр. 1 за минал период за самоосигуряващо си лицеЗдравейте!

Става въпрос за самоосигуряващо се лице (свободна професия - застрахователен агент), който като такъв има 3 месеца за 2012г. За тези месеци е внасял авансово здравни осигуровки, но не е подавал Декларация образец 1, не е внасял и авансови вноски осигурителен доход.

Как да се подадат Декларация обр.1 и обр.6, трябва ли поотделно за всеки месец?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Декларация 1 е за всеки месец
  Декларация 6 веднъж годишно

  Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
  от самоосигуряващите се лица:
  а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
  б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

  Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите: от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за:
  а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
  б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

  Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->