Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Заем на едноличен собственик на капитала на ЕООДЩе учредяваме дружество, което искаме да регистрираме с около 5 000 лева УК. В последствие трябва да сключим договор за заем със собственика за около 45 000 лева.

Каква трябва да бъде годишната лихва, за да не нарушим изискванията на ЗКПО за така наречената пазарна лихва и да не се отклоняваме от данъчното облагане?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  ЗКПО определя пазарната лихва като лихва, която би била изисквана при заем със същите или сходни условия като тези на предоставения , но ако сделката се осъществява между несвързани лица. Това означава, че трябва да се разглеждат лихвените проценти по заеми на същата или близка стойност, със същия срок и сходни нива на риск.

  Един от вариантите да се ориентирате за това какъв лихвен процент да определите, е да сравните предлаганите от няколко български търговски банки условия по кредити за фирми за сходни суми и със същия срок и да вземете усреднена стойност от разгледаните лихвени нива.

  В допълнение ще добавя, че в Търговския закон е предвидена възможност за внасяне на допълнителни вноски от съдружниците с цел покриване на загуби или задоволяване на нуждите от допълнителни парични средства. За целта е необходимо такова решение да се гласува на общо събрание съответно да се оформи протокол за него. При извършване на допълнителни вноски по този ред не е задължително да се начисляват лихви и това не се разглежда като отклонение от данъчно облагане по ЗКПО, необходимо е само да бъде определен срок за връщането им. Те не се вписват в капитала на дружеството.


  Справка за изложената по-горе нормативна уредба може да направите в чл. 134 на Търговския закон, както и в параграф 1, т. 32 от ЗКПО.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря за отговора, но искам да попитам при условие, че сумата е толкова голяма на база основния капитал, ще има ли значение срока за връщане(например по- голям от 5 години) и могат ли върнатите вноски да бъдат различни суми или трябва да има някакъв погасителен план?

  Благодаря
 • Здравейте,

  Законът не въвежда конкретни ограничения за срока за връщане на вноската и за реда на връщането й. От съществено значение обаче е тези условия да са документирани надлежно. При основанията за изискването на такива вноски от съдружниците също възникват някои спорни моменти, за които данъчните власти не са дали ясно становище.

  Във Вашия случай – на новоучредено дружество, считам, че без съмнение отговаряте на второто основание – временна необходимост от парични средства. По отношение на определението „временна” няма официално тълкуване от страна на компетентните органи за неговата същност, а посоченият от вас срок – над 5 години – от икономическа гледна точка по-скоро не отговаря на тези критерии. Възможен вариант е решения за такива вноски да се вземат на няколко пъти в рамките на този период и съответно тези вноски да се предоставят и връщат в уговорените срокове.

  Поради липсата на достатъчно яснота в приложимата нормативна уредба Ви препоръчвам да отправите запитване да данъчната администрация за конкретния казус, за да получите официално становище и да нямате съмнения относно това какво ще бъде данъчното третиране, ако вземете решение да наберете средствата по този начин.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->