Стойка Филипова Стойка Филипова Потребител

Назначаване на срочен трудов договорЗдравейте,

Като какъв ще се разглежда трудов договор, сключен на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, като в договора се посочва, че срокът му е 6 месеца? Като срочен или като безсрочен?

Благодаря виОтговори

 • Здравейте,

  Договора по чл. 67 ал. 1 т. 1 е договор за неопределен срок. Той не може да бъде считан за срочен ТД в никакъв случай.
  Връзката с чл. 70 определя клаузата за изпитване и нейния срок.
  Тоест при така вписано основание, определения срок ще бъде само за клаузата за изпитване но не и по принцип за целия трудов договор.
 • Благодаря ви, г-н Димитров.
  Ще си позволя да ви попитам още нещо в тази връзка /питам от името на фирмата, в която работа, тъй като имаме такъв казус/. Искаме да сключим срочен трудов договор със срок на изпитване за работа, която няма временен, сезонен характер. До момента сключвахме такива позовавайки се на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ. Правилно ли е сключен или трябва да се сключи по чл.67, ал.1 т.2 във връзка с чл.70? С какъв код би следвало да се регистрира в НАП?
  Благодаря ви още веднъж за отделеното време.
 • Здравейте отново,

  Това наистина е много интересен въпрос. Дали срочните трудови договори са по чл. 67 ал. 1 т.2 или по чл. 68 от КТ.
  Наистина чл. 67 определя двата вида трудови договори според техния срок на действие. Трудовият договор ще бъде срочен, когато в него има изрично уговорена клауза срок, и безсрочен, когато липсва такава клауза. За щастие с Наредбата за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ се слага край на противоречивите тълкувания на текста на чл. 67 ал. 1 от КТ. По точно в указанията за попълване на уведомлението са посочени точно основанията, на които може да се сключва трудов договор. За срочните трудови договори там са посочени основанията от чл. 68 от КТ.

  На вашите въпроси отговорите са съответно:
  1. Да, правилния начин за сключване на срочен трудов договор е чл. 68 от КТ. Няма пречка срочния трудов договор да бъде сключен с клауза за изпитване. Срока за изпитване обаче не определя срока на трудовия договор (въпреки че те могат да съвпадат).
  2. За срочен трудов договор трябва да изберете едно от основанията заложени в чл. 68 от КТ. Погледнете указанията за попълване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->