Карина Милева Карина Милева Потребител

Отразяване на налична продукция в ОПР и ГДДЗдравейте!

Имаме продукция (с-ка 303) с начално салдо 5 000 лв.. 2012 свършваме с продукция за 7 000 лв.

Какво отражение намира това в ОПР и годишна данъчна декларация по ЗКПО (има ли някакви счетоводни операции за начисляване на увеличение на запаси продукция)?Отговори

 • Здравейте,

  В отчета за приходите и разходите изменението на запасите от готова продукция и незавършено производство се посочва на редовете „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”, който се намира в раздела на разходите, или „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”, който се намира в раздела на приходите. Изчислението се прави като се сравнят крайните и началните салда на сметките за готова продукция и за незавършено производство и се намери разликата между тях . По този начин ще получите коректния финансов резултат за водената от Вас фирма.

  В конкретния случай имаме увеличение на запасите от готова продукция с 2 000 лв. Ако приемем, че няма незавършено производство към края на годината, полученият резултат от 2 000 лв. следва да запишете в раздел Приходи на реда „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”.

  В годишната данъчна декларация по ЗКПО не се правят никакви преобразувания на счетоводния финансов резултат с изменението на запасите от готова продукция.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->