Невена  Петрова Невена Петрова счетоводител

Право на допълнително възнаграждение за прослужено време към основното възнаграждениеЗдравейте,

Имам стаж като счетоводител 12 г. До момента съм заемала длъжности като счетоводител и оперативен счетоводител. Осигурявана съм с код "3" от класификатора на длъжностите и професиите.

Назначена съм на длъжност "главен счетоводител". До момента не съм заемала такава длъжност.
 Искам да знам имам ли законово право да ми се начислява допълнително възнаграждение за прослуженото време от 12 г. до момента (като оперативен счетоводител и счетоводител) на заеманата от мен в момента длъжност "главен счетоводител".

Трябва ли да се счита, че след като не съм заемала тази длъжност трябва да започна да трупам отново трудов стаж, за да имам право на клас за прослужено време на новата за мен длъжност "главен счетоводител"?

Моля за Вашата обосновка, ако имам това право - защо го имам? И ако нямам това право - защо го нямам? Моля да ми посочите и съответната нормативната уредба, която касае този въпрос.Предварително благодаря!
Поздрави!Отговори

  • Здравейте,
    Понятието "професионален опит" за целите на начисляване на допълнително възнаграждение се регламентира от чл.12 на Наредбата за Структурата и Организацията на Работната Заплата /НСОРЗ/. От въпроса Ви не става ясно дали са Ви преназначили на длъжнастта Гл.счетоводител в същото предприятие или в друга фирма, но трябва да знаете, че според чл.12 от НСОРЗ за професионален опит се счита целия натрупан стаж при съответния работодател, включително и на съвършенно друга длъжност. Когато постъпвате при нов работодател, той има право да направи собствена преценка дали и какво ще признае от стажа Ви при предишни работодатели. Критериите не са регламенитрани изрично, а преценката трябва да зависи от това, дали извършваната работа е била същата или сходна. Тук работодателят има правото на своя преценка. Трябва да се отчете също, че е възможно да се признае трудов стаж и професионален опит дори и лицето да не е било назначено на същата длъжност, но да е изпълнявало сходна работа.
  • Здравейте,

    Пропуснала съм да напиша, че в това предприятие съм назначена за първи път на длъжност Главен счетоводител, но съм работила в друго предприятие под ръководството на същия работодател на длъжност оперативен счетоводител и счетоводител.

    Поздрави
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->