КАТЯ ЦЕКОВА КАТЯ ЦЕКОВА ВИБ КОНСУЛТ счетоводител

Попълване на справка за окончателния размер на осигурителния доходПри определяне на окончателния размер на осигурителния доход на земеделски производител, попълващ Приложение 3 от ГДД за 2012 година, влизат ли получените субсидии от ДФЗ за обработваемата земя?

Благодаря за отговора!Отговори

  • Здравейте,

    При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->