МАРИЯ АНГЕЛОВА МАРИЯ АНГЕЛОВА Потребител

Осчетоводяване на износИмам износ на машини за Йордания. Фирмата ми е без ДДС на основание чл.28 т.1 за 19400 имам и митническа декларация на която нямам никъква сума и списък на стоките за износ на който е написан поотделно сумата на двете машини. Машините са купени от българска фирма с ДДС.

С каква статия да си осчетоводя износа, какво става с ДДС-то и освен СД по ЗДДС трябва ли да подавам други документи?

БлагодаряОтговори

 • Здравейте,

  След като в митническата декларация не е посочена отделна стойност за всяка една машина, Вие ще трябва определите отделните продажни цени на базата на рационални изчисления. Най-удачно е да използвате като база цените, за които сте закупили тези машини, без ДДС.

  Например, да приемем, че сте закупили едната машина за 10 000 лв. без ДДС, а другата – за 5 000 лв. без ДДС и в конкретния случай продажната цена е 19 400 лв. Един вариант за рационално и последователно определяне на цената е като се раздели продажната цена на общата покупна цена на двете машини (без ДДС), която за целите на примера приемам за 15 000 лв. Така получаваме коефициент от 1.293 или общ марж за продажбата от 29,3%. Като умножим покупната цена на всяка машина по получения коефициент, получаваме делът й в общата продажна цена. За примерните стойности, които аз определих, се получават съответно цени от 12 933,33 лв. и 6 466,67 лв.

  За покупката на машините имате право на данъчен кредит.

  За осчетоводяването на стопанската операция най-коректно е да се използва статия:
  Дт Разчети с митници
  Кт Приходи от продажба на дълготрайни активи

  Когато се издаде фактура за продажбата, разчетът с митници следва да се закрие и да се открие разчет с аналитичност за чуждестранния контрагент.

  Данъчната основа на сделката трябва да се посочи в колона 19 на Дневник продажби в месеца, в който възниква данъчното събитие.


  Справка за приложимата нормативна уредба по Вашия казус може да направите в чл. 69, ал.2, т. 1 от ЗДДС и Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->