Виолина  Линдарева Виолина Линдарева Потребител

Осчетоводяване на разход за самолетен билетПлатен е самолетен билет от фирма на гост на фирмата. Осчетоводявам го като представителен разход и начислявам 10% данък. Трябва ли да представи бордни карти, или е достъчна само фактура от доставчика на самолетния билет?Отговори

  • Фактурата сама по себе си е достатъчен документ за оправдаване на разхода. Тя съдържа цялата необходима информация за стопанската операция. Но от въпроси ви не разбирам на кого е издаден документа? Ако е на вашата фирма като Клиент, а във описание на стопанската операция е вписано името на госта, можете да подходите както сте описали. Ако обаче вашата фирма не фигурира никъде във фактурата, според мен нямате основание да признаете разхода.
  • Фактурата е издадена на името на нашата фирма , а като име на пътника е записано името на госта . Но нямаме бордни карти от пътуващия и незнам дали при една проверка ще ни признаят разхода само с фактурата и платен 10% данък , а няма да ни кажат ,че без бордни карти трябва да направим увеличение в данъчната декларация със стойността на билета ?
  • При ревизии винаги има риск данъчните органи да поискат да представите документи. Ние отразяваме стопанските операции в тяхната цялост, вярност и съдържание, спазвайки счетоводните принципи. Ако данъкът върху представителните разходи е платен, не вярвам да ви откажат ползването на разхода.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->