Yordan Andreev Yordan Andreev Потребител

Декларации по чл 313 от НК при подаване на баланси в АПЗдравейте,

Смятате ли, че се носи наказателна отговорност при грешни баланси, публикувани в АП?Отговори

  • Здравейте,

    За некоректно съставени отчети подлежите на административнонаказателна отговорност (глоба или имуществена санкция) по Закона за счетоводството в максимален размер от 2000 до 3000лв.
    (чл. 47, ал.2 във връзка с чл. 23, ал.2 от ЗС)

    Въпросът по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни има юридически характер, поради което не се ангажирам с категорично мнение.

    Всичко добро!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->