Бойка Цекова Бойка Цекова Потребител

Внасяне на осигурителни вноски за 2013 г. върху изплатен авансВнасят ли се осигурителни вноски върху изплатен аванс за месеца както беше до края на 2012г., или осигуровките се изплащат при изплащане на цялата заплата до 25-то число на следващия месец? Подава ли се декларация обр. 6 при изплащане на аванс?Отговори

  • Здравейте,

    От началото на 2013 година отпадна кода на плащането в декларация 6, който беше предвиден за внесените осигурителни вноски върху изплатения редовен аванс (код 1).
    На практика, с промените в правилата за внасяне на осигурителните вноски отпадна и задължението за внасяне на вноски върху изплатените аванси. Смятам така тъй като, ако за месеца е изплатен само аванс, към 25-то число на месеца следващ месеца, в който е положен труда, работодателят има задължение да внесе осигурителни вноски, изчислени върху най-малко минималния осигурителен доход за осигурените лица. В случай, че заплатите са начислени и изплатени в пълен размер до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят, осигурителните вноски ще са определени върху брутното възнаграждение на работниците и служителите, но върху не по-малко от минималният им осигурителен доход.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->