Задай въпрос тук
kremena dingarova kremena dingarova dentalen lekar

Необходими документи за прехвърляне на майчинствоДетето ми ще навърши 1 година през април. Искам да прехвърля майчинството на майка си, която работи в момента на трудов договор. Тя има 25 години трудов стаж и не е пенсионерка.

Какви документи трябва да подготвим и къде да ги подадем? Нейният работодател може ли да откаже? Възможно ли е да я съкратят като измислят някакво основание?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл.46 от НРВПО отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.164, ал.1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление от страна на майката. Към заявлението се прилагат декларация - приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от наредбата и справка - приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от наредбата.Декларацията се попълва от майката, даваща съгласие за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете, и от лицето, което поема отглеждането на детето и ще ползва отпуска. Декларацията се попълва в два еднообразни екземпляра и се представя за съхраняване от осигурителите на майката и на лицето, поело отглеждането на детето. Необходимо е да се се попълни и справка от предприятието, където работи майката, както и от лицето, което поема отглеждането на лицето, в два еднообразни екземпляра и също да се представи за съхраняване от осигурителите на майката и на лицето, поело отглеждането на детето.
  Декларацията за промяна на обстоятелствата се подава в НОИ в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелставата.
  Правото на обезщетение зависи от следните условия:
  - да е разрешен отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 3 от КТ;
  - към деня на отпускането на обезщетението и за времето на ползване на отпуска за отглеждане на дете лицето да е осигурено с вноска за фонд "Общо заболяване и майчинство";
  - към деня на отпускането на обезщетението лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички социални рискове, за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички социални рискове без безработица.
  Ползването на отпуск от лицата по чл. 164, ал. 3, които отглеждат детето, не се прекратява, когато майката ползва друг вид отпуск. Например отпускът на бабата не се прекратява, когато майката ползва отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане на друго дете или друг платен или неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. Ако обаче на майката се разреши отпуск от същия вид (например за отглеждане на второ дете), това води до прекратяване на отпуска, прехвърлен на бабата. От един и същи вид са отпуските за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, 164а, 165 и 167 от КТ.
  През времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->