Задай въпрос тук
valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Счетоводен казусФирма А е събирателно дружество и има 4 съдружника. Двама от тях искат да напуснат дружеството. Същото има по см.201 земя с отчетна стойност 46 х.лв. и по см. 122 неразпределена печалба от минали години 83 х. лв. Напускайки дружеството двамата съдружници искат да вземат половината земя. Въпросът е поставен пред адвокат и предложението му той да се реши възможно най-безболезнено от финансова гледна точка е следното:

1.Съдружниците, които искат да напуснат фирма А, правят нова фирма Б, в която само те са съдружници. Основният капитал на фирма Б в момента е 10лв.

2.Фирма А влиза във фирма Б като съдружник с апортна вноска, чиято стойност е половината земя, оценена от три вещи лица на стойност 94 х.лв.

3. Двамата съдружници във фирма А искат да напуснат фирмата, като за това фирмата им дължи ликвидационен дял. В случая стойността на този дял се определя от стойността на собствения капитал на дружеството.

4.В същото време фирма А, като съдружник във фирма Б предлага на двамата съдружници на фирма Б да купят дяловия капитал, с който фирма А участва т.е. съдр.1 купува дял на ст/ст 47 х лв и съдр.2 купува дял на ст/ст 47 х лв.

5 Крайният резултат е следния Фирма А дължи ликвидационен дял на съдр.1 и съдр.2, и в същото време тези съдружници дължат на фирма А 94 х. лв за купения дялов капитал. Целта е задължението на съдружниците към фирма А да се приспадне като стойност от вземането им на ликвидационния дял и само разликата да се доплати.

Въпросът е:

Какви счетоводни операции трябва да се напишат по гореописаните точки и какви данъци трябва да плати фирма А при изпълнение на тази процедура ? Трябва ли фирма А, продавайки своя дял в капитала на фирма Б на останалите двама съдружници да издаде фактура и тази продажба има ли отношение по ЗДДС чл.46 ал.1 т.5Отговори

  • Здравейте,

    Въпросът ви е прекалено конкретен и индивидуален, и е предмет на професионална консултация и задълбочен анализ и потвърждаване на фактическата обстановка.
    Сайта няма за цел да отговаря на конкретни практически казуси, а на принципни и илюстративни въпроси с общо приложим характер.

    Поздрави,
    Б. Тенчев

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->