Asen Gadzhalov Asen Gadzhalov Потребител

Работа без трудов договорЗдравейте,

Започнах работа без трудов договор за първият месец, с уговорка че този месец бил изпитателен и след това ще сключим договора. Аз се съгласих, защото нямах избор и бях свършил всички пари. Вече работя почти три месеца, а работодателя ми казва че не може все още да ми предостави трудов договор.

Моля ви да ме посъветвате какво да предприема!

Благодаря ви предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Извършването на трудова дейност без сключване на трудов договор и без уведомяването на Националната агенция по приходите, от страна на работодателя, е противозаконно и подлежи на санкции. В момента на постъпването си за първи ден на работа трябва да получите Справка за прието уведомление, която да удостоверява, че вашият работодател е уведомил компетентната териториална агенция на НАП. Разбирам, че във вашата ситуация не е спазена тази процедура. В такива случаи контрол могат да упражнят органите от Инспекцията по труда и НАП.
    Решението за това как да постъпите по отношение на казуса остава във вашите ръце.
  • А няма ли санкции и за работника при липса на трудов договор?!
  • Кодекс на труда:
    Чл. 414а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., обявен за противоконституционен с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.) (1) Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната икономическа дейност и професия.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->