Пролет Савова Пролет Савова личен състав

Сключване на ТД по чл.114Здравейте!
Моля за Вашата помощ относно правилното сключване на ТД по чл.114.

Трябва да сключа договор с лице за длъжността финансов контрольор. Договорът ще бъде единствен за лицето.Може ли лицето да работи по 2 часа, два дни в седмицата? Значи, че за месеца ще отработи 20 часа.В такъв случай трябва ли да начислявам % за тр.стаж и професионален опит? Признава ли се това време за трудов стаж и как да го изчислявам, за да изчисля полагаемата се отпуска. Вписва ли се в ТК? Полага ли му се работно облекло? Може ли да работи в събота и неделя и това да не е наказуемо от ИТ? Как се прекратява такъв договор?Отговори

  • Назначаването на работа ипрекратяването на трудов договор по чл.114 е както при всеки трудов договор. Това, че договорът се сключва по чл.114 от КТ не го прави различен договор по отношение на неговото сключване и прекратяване. Това е трудов договор. Начислението за процент придобит професионелен опит също е както при всеки друг трудов договор. Времето, през което лицето по трудов договор по чл.114 и този договор е единствен за него, се признава за трудов стаж и се записва в трудовата му книжка. Например ако в един месец лицето има отработени 5 дни, то и трудовия му стаж е 5 дни. Ако този договор не е единствен за лицето, то за периода, в който работи не се прави записване в трудовата книжка, а се издава УП. Лицето има право на платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време.
  • По чл.114 работните дни не съвпадат с календарните.Конкретните дни се договарят между работодателя и служителя.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->