далия лазарова далия лазарова Потребител

Наплатен данък на починал собственик на ЕТДължи ли се патентен данък от ЕТ който е починал и не е платил годишния патентен данък и не е подадена декларация за прекратяване на дейността от наследници? Вноските след смърта изискуеми ли са?Отговори

  • Здравейте,

    съгласно Закона за Местните Данъци и Такси лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето и внасянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство / виж чл. 61н от ЗМДТ /. В случай, че не е подадена декларация за прекратяване на дейността от наследниците данъка остава дължим, като за неподадена в срок декларация се дължи глоба, размерът на която може да проверите в съответната община по регистрация на ЕТ.

    Поздрави,
    Хубевина Илиева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->