Деница Цветкова Деница Цветкова Потребител

Прекратяване на трудов договорЗдравейте,
от 28.05.2012 г. съм назначена на трудов договор със 6-месечен изпитателен срок, който вече е постоянен. Работата обаче не ми харесва и съм решила да напускам, но никога досега не ми се е налагало да го правя. По договор трябва да си подам 30-дневно предизвестие за прекратяването на трудовия договор към работодателя. Имам обаче няколко притеснения, затова търся съвет:

- Директно на работодателя ми ли трябва да подам предизвестието или първо на прекия ми ръководител?

- Мога ли да ползвам обезщетение от Бюрото по труда, при положение, че през 2010 г. вече съм взимала (нямам друг стаж освен този през предишните две години)? За какъв срок и на каква сума ще е обезщетението при положение, че ме осигуряват на 391 лв.? Кога най-рано мога да си подам предизвестието, за да мога да получавам пари от там? Ако си подам предизвестието и работодателят прекрати трудовият ми договор, зачитат ли се тези 30 дни като стаж и пред Бюрото по труда?

- Ако ми прекратят трудовия догоро преди да е изтекъл срока на предизвестието, ще ми изплатят ли дължимата сума, която ми се полага до края или само до датата, на която го прекратяват предсрочно? Ако ми предложат да подпиша споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие по чл. 325, разумно ли да е приема и как тогава стои въпросът с изплащана на заплатата?

- Като възнаграждение получавам 391 лв. + хонорар, който не е твърда сума, тъй като зависи от работата, която съм направила. Хонорарът обаче върви с два месеца назад и се притеснявам дали има възможност да не ми платят заработеното или да го платят на символична сума, която не е адекватна (нямам документ, посочващ колко пари трябва да взема, а само устна договорка). Хонорарът влияе ли по някакъв начин на сумата, която ще получавам от Бюрото по труда?

- Мога ли по време на предизвестието да използвам платен или неплатен отпуска или болничен и как това влияе на срока на предизвестието или на обезщетението?

- Какви са ми правата и задължениета, които имам по време на предизвестието, тъй като ми казаха, че мога да ползвам намалено работно време, за да имам възможност да ходя на интервюта за друга работа.

Благодаря Ви предварително за отговорите!Отговори

 • Здравейте,

  - Предизвестието за напускане се подава на работодателя или на лице, упълномощено от него.

  - Ако в поне 9 от последните 15 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение сте осигурявана във фонд „Безработица” ще имате право на обезщетение от Бюрото по труда. За да имате възможност да получавате това обезщетение, трябва да съобразите дали сте изпълнили това изискване, т.е. дали сте работили на трудов договор в поне 9 от последните 15 месеца преди напускането. Обезщетението за безработица, на което имате право при прекратяване на трудовите правоотношения по Ваше желание или по взаимно съгласие, е в размер на 7,20 лв. на ден и ще имате право на него за период от 4 месеца.

  - Ако работодателят Ви прекрати договора Ви, без да спази срока на предизвестието, той Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за оставащите дни до края на срока на предизвестието. Ако подпишете споразумение за прекратяване по взаимно съгласие по чл. 325 от КТ, нито Вие, нито работодателят Ви дължите предизвестие и съответно нямате право на обезщетение за срока му.

  - След като допълнителният хонорар не е записан в трудовия Ви договор и не са внасяни осигурителни вноски върху тези суми, той не влияе на обезщетението, което бихте получили от Бюрото по труда – то ще се изчисли само върху сумата, на която Ви осигуряват. Както вече уточних, обаче, при прекратяване по взаимно съгласие или по Ваше желание ще получите минималния размер на обезщетението – 7,20 лв. на ден за 4 месеца. След като имате само устна договорка с работодателя си относно хонорара, няма как да търсите правата си за получаване на дължимите от него суми по законов ред и може да разчитате единствено на коректността му по този въпрос.

  - За периода на предизвестието имате право на отпуск според условията, които са уговорени в трудовия Ви договор, като ползването на отпуск или болничен не прекъсва и не удължава срока на предизвестието. През този период са валидни всички права и задължения, които имате според трудовия си договор, освен ако в него изрично не е уговорено друго

  За приложимата нормативна уредба, която съм изложил по-горе, можете да направите справка в чл. 220, 325, 326 и 335 от Кодекса на труда и чл. 54а и чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  много Ви благодаря за изчерпателните отговори!

  Бих искала само да попитам едно допълнително нещо: Ако днес (30.01.) подам 30-дневно предизвестие, то важи до 28.02. включително (така поне преброих). След като обаче трудовият ми договор е в сила от 28.05.2012 г., ще имам ли право на обезщетение, тъй като датите съвпадат и това ме притеснява...

  Благодаря предварително!
 • И ако има някакъв проблем, кога най-рано мога да подам предизвестие, за да мога да ползвам след това обезщетение от Бюрото по труда?
 • Здравейте,

  Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ този на получаването му. Като се има предвид това, ако подадете предизвестие на 30.01, 30-дневният срок ще изтече на 01.03. Важно е да се вземе предвид, че работодателят Ви има право да прекрати договора преди да изтече срока на предизвестието, като ще Ви дължи за дните до изтичане на този срок обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за тези дни. В този случай обаче той няма да дължи осигуровки за срока на неспазеното предизвестие и съответно този период няма да се зачете като осигурителен стаж.

  В допълнение на отговора на предходния Ви въпрос, за периода на предизвестието работодателят е длъжен да Ви дава по 1 час отпуск за всеки работен ден, в случай че работите на 8-часов работен ден.


  За нормативната уредба, която съм изложил по-горе, можете да направите справка в чл.157, ал.1, т.6, чл.220, чл. 326, ал.4 от Кодекса на труда, както и в чл.1, ал.8, т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  В допълнение на предходния ми коментар следва да уточня, че имате право на един час отпуск за всеки работен ден от срока на предизвестието само ако такова е отправено от работодателя. Тоест, ако Вие решите да прекратите трудовите си правоотношения и отправите предизвестие към работодателя си, нямате право да ползвате намалено работно време на това основание.

  Справка за нормативната уредба, приложима в този случай, може да направите в чл. 157, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->