Violeta Aleksieva Violeta Aleksieva Бизнес Едюкейшън Клуб akusherka

Намаляване на срок за предизвестие за прекратяване на договорНаскоро спчелих конкурс за главна сестра в лечебно заведение и започнах работа. По стечение на обстоятелствата се наложи семейството ми да се премести да живее в другия край на България. Поради финансови причини са налага и аз да се преместя при семейството си. В договора ми обаче е указано 3-месечно предизвестие. Този 3-месечен срок изключително много ще ме затрудни при местенето и при намирането на друга работа.

Има ли законов начин това предизвестие да отпадне или да се намали?Отговори

 • Здравейте,

  Изходът от така зададената ситуациа е прекратяването на трудовите правоотношение да стане по взаимно съгласие между служител и работодател. Точното основание е чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда.

  В Кодекса на труда е заложено и основание за прекратяване на трудов договор от страна на служителя, но без предизвестие. За съжаление Вие няма как да се възползвате от него, тъй като то е приложимо единствено за сртого определени ситуации като:
  1.Служител не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване;
  2.Забавено изплащане на трудови възнаграждения;
  3.Работодателят промени мястото или характра на работата;
  4.Служителят продължава образованието си;
  5.Служителят работи на срочен трудов договор и преминава на друга работа за неопределено време;
  6.Служителят постъпва на държавна служба;
  7.Работодателят е предоставил на служителя неплатен отпуск без негово съгласие;


  Другите възможности са с писмено предизвестие до работодателя. От момента в който подадете писмено предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия ви договор, имате възможност да не спазите срока на предизвестието, но имайте в предвид, че в този случай ще дължите обезщетение на работодателя си в размер на брутното ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.

  Виж чл.325-327 от КТ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->