Надя Антонова Надя Антонова Потребител

Процент за прослужено времеЗдравейте!

От 3 месеца работя по заместване като чистачка на 6-часов работен ден. Колежките ми са пенсионерки и получават % за прослужено време, съобразно целия им трудов стаж (не само като чистачки), а аз - нищо. Имам висше образование и 10 години съм работила като учител и физкултурен организатор и след съкращение - 15 години шивачка.

Има ли някаква възможност да получавам тези класове?

Благодаря ви предварително за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Работодателят е задължен по закон да изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само за времето, през което сте работили в неговото предприятие (независимо от длъжността) и за трудовия Ви стаж на същата или сходна длъжност в други предприятия. Условията за определяне на това кои длъжности са сходни се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.

  Ако освен разглежданото тук трудово правоотношение работите и по друг трудов договор, който е сключен по-рано от този по заместване и е на 8-часов работен ден, няма да имате право на допълнителното възнаграждение за стаж по договора по заместване.

  Ако договорът по заместване е единственото Ви трудово правоотношение, Вие имате същите права като служителите, които работят на безсрочен трудов договор и на пълно работно време. Това означава, че ако работодателят Ви е определил с вътрешните правила за работната заплата, че се зачита целият трудов стаж (не само този на същата позиция), Вие също имате право на допълнително възнаграждение. Работодателят нарушава трудовото законодателство, ако поставя колежките Ви в по-благоприятна позиция от Вас само поради факта, че са придобили право на пенсия. Ако редът за определяне на размера на допълнителното възнаграждение не е записан във вътрешен правилник на предприятието, то работодателят Ви също нарушава трудовото законодателство.

  Поради факта, че нямам достатъчна информация за Вашия казус и няма надлежно документирана съдебна практика по подобни случаи Ви препоръчвам да се обърнете към Инспекцията по труда по седалището на предприятието или да потърсите услугите на експерт по трудово право.

  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл.8, ал. 3, чл. 66, т.7 и чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 12 и чл. 22 ал.3 и ал. 4 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->