Simeon Simeonov Simeon Simeonov Потребител

Отпуск по чл. 169 от КТНазначен съм на 03.12.2012г. на работа, след завършване на висше образование. Нямам никакъв трудов стаж. В момента уча задочно "магистратура". Имам ли право на платен отпуск по чл.169 от Кодекса на труда, при условие, че не са изпълнени изискванията на чл. 155, ал.2?Отговори

  • Здравейте,
    В разяснение на Министерството на Труда и Социалната Политика от 01.11.2011г. е изказано следното становище: „За ползването на отпуск по чл. 169 от КТ не е необходимо лицето да е придобило право на платен годишен отпуск”. В този смисъл Вие имате право на отпуск по член 169 от КТ, независимо че не сте придобили правото да ползвате платен годишен отпуск (чл. 155, ал.2 от КТ). В допълнение искам да Ви обърна внимание, че едно от условията за ползването на платен годишен отпуск по чл. 169, ал.1 е да имате „съгласието на работодателя”. Това означава, че работодателят трябва да е уведомен за това, че вие следвате задочно във висше учебно заведение и да изрази своето съгласие в писмен вид. Ако съгласието не бъде дадено, то тогава имате право на неплатен годишен отпуск в размер от 13 дни.
    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • Благодаря Ви за вниманието и изчерпателния отговор. Ще подам молба до работодателя, с приложено удостоверение , че следвам, за да получа това писмено съгласие.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->