Корнелия Конова Корнелия Конова Потребител

Прекратяване на допълнително споразумение към трудов договорРаботех в Община по безсрочен трудов договор. През 2012г. от 13.02. започнах работа(извън основните ми задължения) по проект на Общината, спечелен по Оперативна Програма "Регионално развитие" като член(координатор) на екипа за управление на проекта. За тази ми дейност подписах с кмета на общината допълнително споразумение към основния ми трудов договор, за периода на изпълнение на проекта от 2 години и съгласно постановление № 330 за условията и правилата при, които се заплаща работата по проекти по европейски програми. Допълнителното споразумение е за срока на изпълнение на проекта до 28.12.2013г. и може да се прекрати или след изтичане срока на проекта или по взаимно съгласие, изразено писмено. Измененията на допълнителното споразумения могат да се правят с друго такова между страните. На 26.04.2012г. бях освободена от работа на основание чл.325, ал.1, т.12 от Кодекса на труда без предизвестие. Допълнителното споразумение официално и писмено не е прекратено, освен това за работата ми по проекта не ми е платено, независимо, че имам подписани отчети за извършената от мен работа за периода от ръководителя на проекта.Въпросът ми е : Дали все още е валидно допълнителното споразумение, след като нито писмено нито устно не са направени постъпки за неговото прекратяване. Мога ли да поискам изплащане на дължимата ми сума и за какъв период.Отговори

 • Здравейте,

  По принцип допълнителното споразумение не е самостоятелна единица, то е част от определен трудов договор. Обикновено се подписва допълнително споразумение, за да бъде изменен трудовият договор или част от него. От което следва, че ако трудовият договор се прекрати, автоматично се прекратява и допълнителното споразумение.

  Бих искала само да вметна, че така поставен въпроса не става съвсем ясно дали това допълнително споразумение е към Вашия основен трудов договор или е отделен вид споразумение във връзка с проекта.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->