Румяна Василева Румяна Василева Потребител

Облагане на обезщетениеПри обезщетение по чл 222, ал 1, сумите облагат ли се с ДОД?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->